Adjudicació places lliures en 1DAM – Semipresencial

No es farà acte presencial
Es cridarà, si hi ha places lliures a l’alumnat en llista d’espera segons ordre
en llistat facilitat per conselleria