Batxillerat

La configuració de les assignatures en Batxillerat varia en funció de la modalitat escollida. Les següents graelles arrepleguen les assignatures ofertades per al Batxillerat de Ciències i per al Batxillerat d’ Humanitats i de Ciències Socials:

 

*Assignatures en valencià  // Assignatures en valencià + anglés

 

Primer de Batxillerat 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES: 
Anglés (3h) · Castellà (3h) · Educació Física (2h) · Filosofia (3h) · Valencià (3h)
ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS (4h):
Modalitat HUMANITATS Modalitat CIÈNCIES SOCIALS Modalitat CIÈNCIES
Llatí I
Grec I
Matemàtiques CC.SS. I
Economia I
Matemàtiques I
Física i Química
ASSIGNATURES TRONCALS D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h):  (Tria 1)
Literatura Universal
Història del Món contemporani
Bilogia i Geologia
Dibuix Tècnic
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (3h):  (Tria 2)
Anatomia Aplicada · Dibuix Artístic · Francés I · Tecnologia Industrial · Tecnologies Inf. i Com · Religió

Llenguatge i Pràctica Musical · Cultura Científica · Una assig. troncal(4h)

 

Segon  de Batxillerat 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (3h): 
Anglés II · Castellà II · Història de la Filosofia · Valencià II · Història d’Espanya
ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS (4h):
Modalitat HUMANITATS Modalitat CIÈNCIES SOCIALS Modalitat CIÈNCIES
Llatí II Matemàtiques CC.SS. II Matemàtiques II
ASSIGNATURES TRONCALS D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h): (Tria 2)
Geografia
Grec II
Història de l’Art
Geografia
Economia de l’Empresa
Grec II
Història de l’Art
Biologia
Dibuix Tècnic
Física
Química
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (3h): (Tria 2)
Ciències de la Terra · Dibuix Artístic II · Francés II · Psicologia

Fonaments de l’administració i la gestió

Història de la Música i la dansa · Tecnologia Industrial II · Tecnologia de la Informació II

Imatge i Só ·  Religió · Educació Física (opcional, 2h fora d’horari)