Serpis segur

Pla de contingència i continuïtat   …La finalitat d’aquest PLA de  CONTINGÈNCIA i CONTINUÏTAT (PCC) és fer compatible en el nostre centre la prestació del […]

Ver Detalles