Cicles Formatius

Actualment en l’IES Serpis, tenim autoritzats els següents Cicles Formatius:

Família Professional d’Administració i Gestió:

FP Bàsica:

Serveis Administratius (presencial);  1 grup de 1r i 1 grup de 2n, en horari de matí.

Grau Mitjà:

Gestió Administrativa (presencial); 1 grup de 1r i 1 grup de 2n en  horari de matí.

Grau Superior:

Administració i Finances (presencial); 1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de matí

Família Professional d’Informàtica i Comunicacions:

Grau Mitjà:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (presencial). Per al curs 2020-21 hi haurà els següents grups:

  • 1r curs: 1 grup en horari de matí  i 2 grups en horari de vesprada.
  • 2n curs: 2 groups en horari de matí i 1 grup en horari de vesprada.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (semipresencial).

En matrícula s’oferirà un document on es podrà argumentar i justificar el motiu per escollir un o altre torn.

Tot aquell alumnat que no puga justificar (o presente justificació insuficient) participarà en un sorteig públic que servirà per assignar el torn d’assistència a classe.

 

Grau Superior:

Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (presencial); 1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de vesprada .

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (presencial); 1 grup de 1r i 1 grup de 2n en horari de matí.