Cicles Formatius

Pots consultar aci els dies de docència de cada grup (clic sobre el següent enllaç):

Estructura centre

 

Actualment en l’IES Serpis, tenim autoritzats els següents Cicles Formatius:

Família Professional d’Administració i Gestió:

FP Bàsica:

Serveis Administratius (presencial).

Grau Mitjà:

Gestió Administrativa (presencial).

Grau Superior:

Administració i Finances (presencial).

Família Professional d’Informàtica i Comunicacions:

Grau Mitjà:

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (presencial).

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (semipresencial).

Grau Superior:

Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (presencial).

Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (semipresencial).

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (presencial).

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (semipresencial).

Desenvolupament d’Aplicacions Web (presencial).

Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Grau Superior:

Animació sociocultural i turística (presencial).

NOUS CICLES PER AL CURS 2022-2023

Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Grau Superior:

Integració social (presencial).

          Educació Infantil (presencial).