Dep. didàctics

ADMINISTRATIU
ANGLÉS
BIOLOGIA I GEOLOGIA
DIBUIX
ECONOMIA
EDUCACIÓ FÍSICA
FILOSOFIA
FISICA I QUÍMICA
FOL
FRANCÉS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
GREC
INFORMÀTICA
LLATÍ
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
MATEMÀTIQUES
MÚSICA
RELIGIÓ
TECNOLOGIA
Blog de l’aula de Tecnologia en francés: https://pluritechnoserpis.blogspot.com/