ESO

Accés a presentació per a les famílies.

L’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’ estructura en dos cicles, el primer d’ells de tres cursos, i el segon en un únic curs. L’organització de cada curs és com apareix a continuació:

*Assignatures en Valencià.

*Assignatures en Valencià + Anglés

 

1r de l’ESO: 

LOMLOE (2022-23)

*Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES: 

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h)  · Tecnologia (2h) ·  Matemàtiques (4h) .  Música (2 h) 

 Biologia i Geologia (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h) Projecte Interdisciplinari (2)

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

· Francés · Taller de relacions digitals saludables  ·  Taller d’arts escéniques

· Tallers de reforç . Tallers d’aprofundiment

ASSIGNATURA  OPCIONAL (1h): 
Religió ·

 

2n  de l’ESO: 

LOMCE

*Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés):  Tecnologia/Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES: 

Castellà (3h) · Valencià (3h)  · Anglés (4h)  · Matemàtiques (4h) · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h)

Física i Química (2h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) 

Música (2h) · Tecnología (2h) 

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

Cultura Clàssica · Francés · Informàtica · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual

Taller d’aprofundiment · Tallers de reforç · IAEE

ASSIGNATURA ESPECÍFICA OPCIONAL (1h):  (Tria 1)
Religió · Valors Ètics

 

3r  de l’ESO: 

LOMLOE (2022-23)

*Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés): Ed. Física/Tecnologia

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:   

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (3h) · Música (2h)

Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2) · Biologia i Geologia (2h)

Física i Química (2h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) · Matemàtiques . Tecnologia i Digitalització (2h). Projecte interdisciplinari (2 h)

ASSIGNATURA OPTATIVA (2h): (Tria 1)  

Cultura Clàssica · Taller d’Economia · Segona Llengua estrangera: Francés · Intel·ligència Artificial, Robòtica i Programació . Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera . Creativitat Musical . Tallers d’Aprofundiment . Tallers de reforç

ASSIGNATURA  OPCIONAL (1h):  
Religió · 

 

4t de l’ESO: 

LOMCE

*Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Ed. Física   

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES: 

Castellà (3h) · Valencià (3h)  · Anglés (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) 

Ensenyaments Acadèmics Ens. Aplicats
Ciències Humanitats o CCSS Matemàtiques orientades als ensenyament aplicats
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics (4h)

Biologia i Geologia (3h)

Física i Química (3h)

Economia (3h)

Llatí (3h)

IAEE (3h)

Tecnologia (3h)

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (3h): (Tria 1 o 2)

Tecnologia · Filosofia · Francés · Economia · Música · TIC

Cultura Clàssica · Ed Plàstica,Visual i Audiovisual

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ (3h): (Tria 1 o 0)

Comp. Comunicativa en Anglés

Taller d’aprofundiment · Taller de reforç

ASSIGNATURA OPCIONA (1h): (Tria 1)
Religió · Valors Ètics