17October

Assemblea general ordinària de l’ AMPA SERPIS

Es convoca als socis/es d’aquesta Associació a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc DIJOUS 17 d’octubre de 2019  a les 18:00 h en primera convocatòria i a les 18:15 h. en segona convocatòria, amb el següent ORDE DEL DIA:

 

  1. Aprovació dels comptes del curs 2018-19
  2. Balanç d’activitats del curs 2018-19
  3. Proposta d’activitats del curs 2019-2020: Cursos pares, concursos alumnes, examen del British Council, etc
  4. Prec i preguntes

València 11 d’octubre de 2019