12March

Informació COVID-19

Us informem de les decisions preses per les autoritats sanitàries en el marc de l’epidèmia del COVID-19.

(actualitzat 12/03/2020 a les 13.25h)

Primer. Se suspenen tots els viatges escolars previstos fora de la població on estiguen situats els centres educatius que els hagen programat.

Segon. Se suspenen, igualment, els intercanvis de professorat i d’alumnat, així com les estades formatives de tots els nivells educatius, que estigueren previstos.

Tercer. La realització d’excursions escolars d’àmbit local haurà de ser autoritzada pels responsables de l’àrea de salut pública de la qual forme part el centre educatiu corresponent.

Quart. Se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Continuarem actualitzant la informació oficial .