19May

Inscripció a les PAU 2022

Enviar entre el dia 20 de JUNY al 27 de JUNY, al correu electrònic  matricula@iesserpis.org, la següent documentació:

BATXILLERAT

– FOTOCOPIA DEL DNI // NIE
– IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
– JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES PAU
– DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’ EXEMPCIÓ  o REDUCCIÓ DE LA TAXA. 
– SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT. (Veure en web Serpis))

– JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES DEL TÍTOL DE BATXILLERAT

 
 
TAXES DE MATRÍCULA  
Ordinària:  78,20.- euros
Família Nombrosa General 39,10.- euros
Família Nombrosa Especial Exempts
Víctimes de violència de gènere Exempts
Família monoparental categoria general 39,10.- euros
Família monoparental categoria especial Exempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33% Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat Exempts

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

   
  • FOTOCOPIA DEL DNI // NIE
  • IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
  • JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES
  • DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’ EXEMPCIÓ  o REDUCCIÓ DE LA TAXA

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420