23March

Per a contactar amb nosaltres

Durant el període de tancament del centre per la crisi sanitària,  podeu plantejar-nos els vostres dubtes, consultes o sol·licituds per correu electrònic:

-per a enviar noves sol·licituds d’accés a Web  Família o incidències relacionades amb web família:  rosabel.collado@iesserpis.org

-per a contactar amb el Servei Psicopedagògic Escolar: ismael.diez@iesserpis.org, cristina.garcia@iesserpis.org

-per a la resta d’informacions: 46022646.secret@gva.es


Gràcies per la vostra comprensió