31May

Pla de contingència i continuïtat

La finalitat d’aquest PLA de  CONTINGÈNCIA i CONTINUÏTAT (PCC) és fer compatible en el nostre centre la prestació del servei públic educatiu en la modalitat presencial amb unes condicions de seguretat i protecció de tot el personal que es trobe en el recinte en les diverses fases que establisquen les autoritats dins del Pla per a la Transició a una nova normalitat, de 28 d’abril de 2020.

Es concreten els protocols, procediments, instruccions i mesures preventives, protectores i reactives  a conseqüència de l’avaluació dels possibles riscos d’exposició a la COVID-19, per a la protecció de totes les persones, seguint sempre les instruccions i recomanacions previstes per l’autoritat sanitària en tot moment (INVASSAT).

PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT