12June

XARXA LLIBRES: DEVOLUCIÓ juny 2020

 

Comença el procés de DEVOLUCIÓ de llibres del  PROGRAMA XARXA LLIBRES del curs 2019-20.

Les famílies entregaran personalment en el centre el LOT COMPLET de llibres de text que van rebre en setembre, així com el QUADERNET  de lectura del programa FORMES DE LLEGIR.

El centre ha de garantir que es compleixen les condicions de seguretat i protecció de totes les persones que es troben en el recinte durant tot el procés, seguint sempre les instruccions i recomanacions previstes per l’autoritat sanitària en tot moment (INVASSAT).

Es prega, doncs, a les famílies que siguen escrupuloses en seguir les pautes que s’especifiquen a continuació, tant pel que fa a l’horari com al procediment.  

MESURES A PRENDRE A CASA: 

1- TRAU LA FUNDA DE PLÀSTIC.

2- ESBORRA QUALSEVOL MARCA DE LLAPISSERA I ELIMINA RESIDUS DE GOMA.

3- RECORDA DUR QUADERNET DE FORMES DE LLEGIR.

4- RECORDA DUR LA FITXA PERSONAL DE XARXA LLIBRES.

5- RECORDA TORNAR TAMBÉ EL CHROMEBOOK O TAULETA DIGITAL, si se t’ha deixat per a l’etapa de confinament (a excepció que vages a l’avaluació extrardinària en 4t ESO).

PROCEDIMENT EN EL CENTRE

RECORDA QUE HAS DE VINDRE AMB LA TEUA MASCARETA!

Una persona adulta  per familia vindrà al centre en el dia i hora que s’especifica més endavant.

DIES DE DEVOLUCIÓ: 

18 i 19 de juny: 1r i 3r ESO

22 i 23 de juny: 2n i 4t ESO

ÀREA:

Hi haurà dos accessos al centre (C/ Serpis o bé per C/Jose Mª Haro), comprova en aquest document quin és el teu.

HORARI: comprova el teu torn en web família

 

L’ALUMNAT REPETIDOR: NO ha de tornar el lot, el cuida en casa per al pròxim curs.

Ara únicament es comprovarà que la quantitat de llibres que es tornen és la correcta.

Si falten llibres, per a continuar en el programa, les famílies han de reposar-los durant el mes de juliol.

Durant el mes de juliol es farà la comprovació de qualitat dels lots i s’avisarà a les famílies que hagen de reposar algun llibre. 

 

D’acord amb l’ Article 10.2 Ordre 26/2016 de 13 de juny,  “L’alumnat que participa en el banc de llibres queda sotmés a l’obligació de fer un ús adequat i cuidadós d’ells i de reintegrar-los al centre a la fi del curs escolar o en el moment que cause baixa en el centre. El deterioro dels llibres per mala utilització o la seua pèrdua supondrà l’obligació per part dels representants legals de l’alumnat  de reposar el material deteriorat o extraviat”.

Aquelles famílies que vulguen incorporar-se per primera vegada al programa, ho hauran de sol·licitar mitjançant el procediment de sol·licitud electrònica (web de la Conselleria o en la seu electrònica https://sede.gva.es). Aquestes sol·licituds es presentaran en el centre on l’alumne estiga matriculat.