Instal·lacions

ZONA INTERIOR

 • Aules d’Informàtica.
 • Aules específiques de Música.
 • Aules específiques de Dibuix.
 • Biblioteca.
 • Sala de l’alumnat.
 • Sala d’Usos Múltiples.
 • Laboratori de Física i Química.
 • Laboratori de Ciències Naturals.
 • Tallers de Tecnologia.
 • Cafeteria.
 • Taquilles per a l’alumnat.

ZONA EXTERIOR

 • Pista de Bàsquet.
 • Pista per a Futbet.
 • Pista per a Hoquei.
 • Pista per a Voleibol.
 • Pati d’esbarjo amb taules de tennis de taula i escacs.
 • Trinquet.
 • Gimàs amb dutxes i vestuaris.

 


CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER A ACTIVITATS DE CARÀCTER EDUCATIU I FORMATIU

 • CEFIRE Específic d’FPEAE
 • Federació de Hockey de la Comunitat Valenciana
 • Universitat de València