06July

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES IES SERPIS 2018-19

Vídeo que presenta una mostra de les activitats complementàries realitzades en l’IES Serpis durant el curs 2018-19