06July

Celebració del Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència a l’IES SERPIS

La setmana del 10 al 14 de febrer es va commemorar el Dia de les Dones i les Nenes en la Ciència amb la participació de l’alumnat i el professorat dels departaments de Ciències i Tecnologia. En el vestíbul i el corredor es van instal·lar fotografies i murals informatius per donar visibilitat a les científiques destacades al llarg de la història.

Desafortunadament, l’accés de les dones a desenvolupar carreres relacionades amb la ciència segueix tenint moltes barreres. D’acord amb un estudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants acabin una llicenciatura, un màster i un doctorat en alguna matèria relacionada amb la ciència és del 18%, 8% i 2%, respectivament. Mentre que la probabilitat pels estudiants masculins és del 37%, 18% i 6%.

És per totes aquestes raons que l’Assemblea General de les Nacions Unides decideix proclamar l’11 de febrer com el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. 

Exposició sobre les dones científiques