06July

Celebració del Young Climathon al Jardí Botànic de la Universitat de València: trobada de tots els centres participants i treball en comú

Els alumnes de 4t d’ ESO de la assignatura de Biologia i Geologia, de l’IES Serpis ha pogut gaudir d’una excepcional jornada contacte i de treball amb alumnes dels altres quatre centres participants del Projecte Europeu Young Innovator Lab. Els altres centres participants són: IES Benlliure, IES Sorolla, IES Enrique Tierno Galván i L’IES La Vall de Segó. Cadascun dels 5 centres va fer un presentació al Saló d’Actes del Jardí Botànic on quedaven reflectides les sessions de treball realitzades a l’ institut fins ara.

El projecte vol abordar el canvi climàtic amb aquells qui tenen més a dir, la nostra joventut, des d’una perspectiva contextualitzada al seu entorn més immediat, amb un marc educatiu i amb objectius concrets d’acció i reflexió.

Aproximadament 200 alumnes s’han dividit en 5 grans grups de treballs, en cada grup hi havia alumnes dels diferents centres. L’objectiu del treball es va focalitzar en trobar solucions actuals basades en la Naturalesa per a mitigar els efectes del canvi climàtic. La metodologia emprada va ser “L’oceà d’oportunitats que es un eina de generació d’idees per a identificar finestres d’oportunitats.

Cada grup de treball primer individualment, després en grup aportaria unes idees que després serien plasmades en una canvas. Les idees dels alumnes van quedar plasmades en post-its al canvas i en funció dels espais buits que quedaven el segon treball consistia en omplir-los de solucions. A partird’aquest moment es van poder traure conclusions.

http://www.jardibotanic.org/?apid=cultura_i_comunicacio&id=435#.XdP5lJMzbOQ

Mes informació del projecte i mes detall de les sessions treballades a classe les podeu trobar a la pàgina web del centre a l’apartat d’innovació en projectes: Young Innovator Lab.

Remei Ibáñez Alcocer