24May

DONEM LA BENVINGUDA ALS ALUMNES DEL PRÀCTICUM

El Serpis acull alumnat en pràctiques de diferents universitats

 

 

El 12 de gener de 2022, l’alumnat que cursa el Màster en professor/a d’Educació
Secundària a la Universitat de València (UV) ha començat el PRÀCTICUM al nostre
centre. El Pràcticum, més comunament conegut com a Pràctiques de Secundària, és una
matèria que està encaminada a adquirir els coneixements i les competències necessàries
per a l’exercici professional com a professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes en un context real de treball.

 

 

Aquest curs acadèmic, al centre hi ha 11 professors i professores que tutoritzen alumnes
del Pràcticum d’11 especialitats diferents i són un total de 12 alumnes els que estan
implicats, dels quals 11 són de la Universitat de València (UV) i 1 alumna prové de la
Universitat Catòlica de València (UCV). La coordinació del Pràcticum està a càrrec de la
professora Remei Ibáñez, que fa de nexe entre l’administració del màster, els tutors/es de
pràctiques de la Universitat, els tutors i les tutores del centre i els tutorands.
El període de pràctiques comprén dels del 12 de gener fins a l’11 de març, que correspon a
10 crèdits ECTS i a 200 hores.