05July

“Els ossos i l’osteoporosi”

Pràctica d’Anatomia Aplicada 1r batx “Els ossos i l’osteoporosi”

Com influeix la densitat òssia amb la resistència de les fractures en l’os?

L’osteoporosi és una malaltia comú en persones majors de 50 anys,
especialment en dones, en les que la pèrdua de l’os s’accelera en l’època
de la menopausa. A més, altres factors de risc són: dèficit de Calci,
inactivitat, alguns medicaments, el tàbac i el alcohol.


Els alumnes de 1r de batxilerat d’anatomia aplicada han fet una pràctica al
laboratori de biologia utilitzant com a metodologia de treball la
“modelització”. S’han introduït cereals dintre de bosses de plàstic
hermètiques. La borsa més plena de cereals (100%) simulava un os en
perfectes condicions, després hi havia bosses plenes de cereals al 90%,
80%, 65%, 50 i 30% respectivament.


Totes les bosses s’han sotmès al mateix impacte: un tauler de fusta amb
caiguda lliure a una distància de 1.50m del terra. Desprès de l’impacte s’ha
comprovat que la borsa més plena tenia menys cereals danyats i que
conforme anava baixant el percentatge de cereals en cada borsa l’os
estava més danyat i per tant més efectes negatius en l’os. Un os més
compacte és molt més resistent a les possibles fractures.