06July

FES CIÈNCIA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Dilluns 18 de gener, els alumnes de 2n batxillerat de Biologia han participat  en una nova edició del programa La Biologia a les teus mans 2021. Els objectius d’aquesta activitat és afavorir les relacions entre la Universitat de València i els centres de Secundària així com posar a disposició dels professors i professor/es i dels estudiants de biologia en batxillerat els recursos que la Facultat de Ciències Biològiques ofereix.

Dintre del bloc III de continguts: Genètica i Evolució, els alumnes i les alumnes han realitzat dues pràctiques de laboratori. La primera anomenada “Una visita al cromosoma” on han pogut observar cromosomes politècnics i el corpuscle de Barr a les seues cèl·lules. En la segona pràctica anomenada “El rellotge fòssil: Qui Era era?” han pogut fer de paleontòlegs identificant i classificant fòssils trobats a simulades excavacions. Aquestes pràctiques estimulen i difonen entre els joves l’estudi de la biologia com a ciència i com a part integral de la seua cultura científica.

Departament de  Biologia i Geologia, 2021.