05July

L’aire que respirem

L’IES Serpis de València està duent a terme un projecte interdisciplinari de Ciències entre els departaments de Biologia i Geologia , Física i Química i Tecnologia que forma part, al costat d’altres nou centres educatius de la Comunitat Valenciana, del programa “Veig l’aire que respire en el meu centre educatiu”. L’objectiu del projecte és conéixer els nivells de contaminació atmosfèrica de l’entorn escolar i treballar propostes de conscienciació i millora de la qualitat de l’aire.

El projecte es caracteritza per la instal·lació d’un mesurador de contaminació atmosfèrica en el centre que permet al professorat i alumnat consultar el nivell de contaminació atmosfèrica en temps real . Aquest mesurador està connectat a una bombeta indicadora localitzada en l’hall de l’institut que canvia de color en funció de la concentració de contaminants, passant del color blau (bona qualitat de l’aire) a verd (qualitat raonable), groc (qualitat moderada), taronja (qualitat pobra) o roig (qualitat de l’aire molt pobre).

Conéixer els diferents tipus de contaminants atmosfèrics, l’impacte sobre la salut d’aquests, l’anàlisi tècnic de l’aparell de mesura i els seus sensors o una enquesta en anglés per a analitzar el grau de coneixement de la contaminació atmosfèrica, són els diferents treballs que han anat desenvolupant els departaments amb els seus alumnes,

A més, cada setmana es realitza una anàlisi de les gràfiques a partir de les dades de mesura que juntament amb variables com la humitat relativa, la temperatura i el vent, obtinguts d’estacions meteorològiques de l’entorn, ens permeten interpretar-les amb la finalitat de trobar patrons que es repeteixen per a buscar conclusions. Per eixemple, s’ha comprovat que els nivells de contaminació augmenten en el moment d’entrada i eixida de l’alumnat pel major volum de trànsit a l’entorn del centre educatiu.. El projecte conclourà el mes vinent de gener.

Mª Jesús Rabadán