05July

L’IES SERPIS ENTRE ELS PRIMERS INSTITUTS SELECCIONATS EN UN PROJECTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A ESTALVIAR ENERGIA

L’IES SERPIS és un dels centres seleccionats per la Generalitat en un projecte pilot per a reduir al màxim el consum d’electricitat. Per tal d’aconseguir-ho s’instal·laran llums amb tecnologia LED i sensors que regulen la intensitat de la il·luminació artificial en funció de la quantitat de llum natural. També se substituiran les calderes per altres de condensació. Aquestes mesures estaran coordinades per la Direcció General d’Infraestructures Educatives de la Conselleria amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 en l’edificació i en les infraestructures educatives.