05July

Presentació del projecte d’innovació de l’IES Serpis Formes de llegir en les Jornades ERI Lectura

El divendre 11 d’octubre es va presentar en les Jornades ERI Lectura el projecte d’innovació que es posarà en marxa en l’IES Serpis Formes de llegir.

 

 

El professorat dirigeix la lectura, facilita la interacció, assessora en la producció escrita, modera el debat i proporciona estratègies per a la interpretació. Es planifiquen sessions de 10 minuts de lectura al començament de la jornada escolar, des de les 8:00 fins a les 12:20, durant 4 dies a la setmana, reforçades amb una sessió d’escriptura setmanal de 55 minuts.

 

 

En el següent PDF podeu veure la presentació que Virgínia Pla i Pilar Garcia van preparar per explicar aquest projecte que prompte es posarà en marxa en el Serpis.  L’eix vertebrador és  la lectura i l’escriptura amb un tractament innovador que incorpora aquestes pràctiques des de les diferents àrees d’aprenentatge per a tots els nivells de l’ESO.

 

Formes de llegir IES Serpis