24May

PROJECTE EXPOSICIÓ “PLECS I FALLES”

Els alumnes de 4t ESO en l’assignatura de Biologia i Geologia han fet un projecte que té com a resultat una exposició d’estructures geològiques que està ubicada al hall de la planta baixa, molt proper al laboratori de Biologia.

Cada curs de 4t ha elaborat models de plecs i falles. L’escorça terrestre està sotmesa a esforços de compressió i de distensió. Aquests esforços poden produir plegaments i trencament de les roques. Els plegaments s’anomenen plecs i poden ser anticlinals i sinclinals. I els trencaments reben el nom de falles i poden ser directes, inverses i de direcció.

Treballar aquest tipus de continguts en models de plastilina i cartró  fa que els alumnes s’ aproximen més a la seu realitat geològica i, de la mateixa manera, les classes adquireixen un caràcter pràctic que motiven a l’alumne apropant-lo a la realitat. A més, utilitzant les TIC s’han buscat en la xarxa imatges de plecs i falles que es troben en el relleu real.