Oficina Virtual – Cicles Formatius

 

ADMISSIÓ:

________________________________________________________________________________________

 MATRÍCULA: Curs 2022-23

 

ALUMNAT NOU DE CICLES

ALUMNAT DEL CENTRE (tancat)

  AQUEST PROCEDIMENT s’obrirà 

 • per a 2n Cicles Formatius, 2n FPB i alumnat repetidor de 1r.:
 • Si ORDINÀRIA: del xx al xx de juny
 • Si EXTRAORDINÀRIA: del xx al xx de juliol

 

 

– Documentació a aportar:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement a pdf). Et faran falta per adjuntar-los al formulari de matrícula que trobaràs al final:

1. Fotocòpia del llibre de família. (menors d’edat). DNI – NIE – PASSAPORT per a tot l’alumnat.

2. Informe de salut escolar (1r curs CICLES menors d’edat). Pot presentar-se més endavant en secretaria.

3. Sol·licitud d’accés a “Web Família”

4. Autorització per a l’ús d’imatges.

5. Consentiment per a la gestió i creació de correu electrònic educatiu.

6 a. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència (grups presencials)

6 b. Comunicat d’assistència a alguns móduls (grups semi presencials)

7. Imprés  per aportació a despeses comunes.

8. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

9. Sol·licitud torn cicle (sols per a SMR Informàtica)

10. Impresos de Taxes Pagades:

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Imprimeix, signa i escaneja els documents a PDF (1 a 7)
– Com a document 8 aporta el resguard de pagament.
Del punt 10 (taxes) i has d’aportar dos documents per cada taxa pagada (el pdf amb les dades personals i el resguard de pagament).
No cal enviar la documentació per mail. Quan faces el formulari de matrícula et demanarà que puges els pdf.

Formulari de matrícula

– Documentació a aportar:

Imprimeix els següents documents, signa’ls i escaneja’ls (preferiblement a pdf). Et faran falta per adjuntar-los al formulari de matrícula que trobaràs al final:

1. Comunicat anul·lació de matrícula per inassistència

2. Imprés  per aportació a despeses comunes

3. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

4. Taxes Pagades.

– Primer curs:

Targetes d’identitat (Ordinària 2,22€, Nombrosa General 1,1€, Nombrosa Especial 0€)

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)

– Segon curs:

Informe d’avaluació de Formació Professional (Ordinària 4€, Nombrosa General 2€, Nombrosa Especial 0€)


Enllaç al generador de taxes de Conselleria

Els  documents 1 i 2 els heu de completar, signar i escanejats en Pdf i pujar-los al formulari.  El document 3 cal pujar-lo.

De les taxes, cal adjuntar el pdf de dades personals generat per l’aplicació i el document de pagament   (4 documents per als alumnes de primer i 2 documents per als de segon)

 

Formulari de matrícula

 

 

 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Targetes d’identitat” o «Informe d’avaluació de Formació Professional».
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

 

______________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ Curs 2022/23

Docència lectiva en els diferents cicles i grups

 

TORN DE MATÍ

TORN DE VESPRADA

Família Informàtica (modalitat PRESENCIAL)

PRIMER SMR – mitjà

2 grups 1 grup

SEGONS SMR – mitjà

2 grups 1 grup

DAM – Superior 1r i 2n

matí  

ASIX – superior 1r i 2n

  vesprada
DAW – superior 1r i 2n  

vesprada

Família Informàtica (modalitat SEMIPRESENCIAL)

  matí lectiva col·lectiva

vesprada lectiva col·lectiva

PRIMER SMR -SEMI – mitjà divendres

dilluns

SEGON SMR – SEMI – mitjà dimarts

dijous

PRIMER DAM -SEMI – superior dimarts

dijous

SEGON DAM -SEMI – superior dijous

dilluns

PRIMER ASIR -SEMI – superior dilluns

dimarts

SEGON ASIR -SEMI – superior divendres

dimarts

Família Administració i gestió

Serveis Administratius – FPB

matí

 

GA – mitjà

matí

 

AF – superior

matí

 

Família Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Animació Sociocultural i Turística

 

vesprada

Integració Social

 

vesprada

Educació Infantil

 

vesprada

_______________________________________________________________________________________

CONVALIDACIONS:

  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOGSE). Annex XIV
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (títols LOE). Annex XV
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon al Ministeri d’Educació. Annex XVII
  • Sol·licitud de convalidació d’estudis el reconeixement del qual correspon a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Annex XVIII

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

ANUL·LACIONS

  • Sol·licitud d’anul·lació de matrícula en cicles formatius. Annex VII
  • Sol·licitud de renúncia de convocatòries de cicles formatius  Annex IX
  • Sol·licitud d’ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex XIII
  • Sol·licitud d’exempció del mòdul de Formació en Centres de treball. Annex X

_______________________________________________________________________________________

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE TÈCNIC (Grau Mitjà) o TÈCNIC SUPERIOR (Grau Superior):

 • Sol·licitud expedició de títol (al finalitzar els estudis de Formació Professional): Imprés
 • Taxa per a sol·licitar el títol de Tècnic (Grau mitjà) o Tècnic Superior (Grau Superior): 

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

  • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
  • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “TÍTOL DE TÈCNIC/TÈCNIC SUPERIOR”.
  • Polsar “Continua”.
  • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
  • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
  • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
  • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
  • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

____________________________________________________________________________________

PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ/SUPERIOR:

Enllaç al generador de taxes de Conselleria

 • A l´apartat “Òrgan gestor”, seleccionar “INSTITUTS DE VALÈNCIA”.
 • A l´apartat “Taxa”, seleccionar “Prova d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà/Superior”.
 • Polsar “Continua”.
 • Seleccionar Tipus de matrícula (Ordinària, Família nombrosa/monoparental o bonificació per discapacitat).
 • Emplenar el formulari i polsar “Acceptar”.
 • Imprimir les 3 còpies de les taxes.
 • Abonar les taxes a qualsevol de les entitats bancàries indicades a la taxa.
 • Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat.

____________________________________________________________________________________

Enviar entre el dia 23 al 27 de maig de 2022, al correu electrònic  matricula@iesserpis.org, la següent documentació:  
 • FOTOCOPIA DEL DNI // NIE
 • IMPRÉS DE MATRÍCULA (Formulari)
 • JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LES TAXES
 • DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITE L’ EXEMPCIÓ  o REDUCCIÓ DE LA TAXA. 

 

 

Taxes de matrícula

 

Ordinària: 

78,20.- euros
Família Nombrosa General 39,10.- euros
Família Nombrosa Especial Exempts
Víctimes de violència de gènere Exempts
Família monoparental categoria general 39,10.- euros
Família monoparental categoria especial Exempts
Alumnat amb discapacitat igual o superior al 33% Exempts
Alumnat amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de batxillerat Exempts

L’ingrés haurà de realitzar-se en:  Banc Sabadell: carrer del Dr. Manuel Candela, s/n. 46021, València

IBAN ES90 0081 1320 2100 0112 0420