Oficina Virtual – ESO

 

MATRÍCULA: 

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

  • 1ESO centres adscrits del 26 de juny al 10 de juliol

 

ALUMNAT  DEL CENTRE ESO

ATENCIÓ: Procediement obert del 29 de juny al 10  de juliol.  Fins al 17 de juliol si avaluació extraordinària

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Aquests documents els heu de completar (docs 1 a 5) o aportar (docs 6 a 9) i una vegada escanejats enviar-los per correu a secretaria@iesserpis.org. 

En ASSUMPTE fiqueu el nom de l’alumne que es matricula

 

Documentació general a aportar per a tots els cursos :

1. Autorització per a l’ús d’imatges

2.  Imprés  per aportació a despeses comunes.

3. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.      

4. Informació sobre  Activitat Esportiva Extraescolar.

 

  • 1ESO  QUE REPETEIXEN

Els  documents 1 i 2 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt al document 3 per correu electrònic a secretaria@iesserpis.org

En ASSUMPTE fiqueu el nom i cognoms de l’alumne que es matricula

– Formulari de matrícula 1ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 2ESO 

Els  documents 1 i 2 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt al document 3 per correu a 2eso.matricula@iesserpis.org

En ASSUMPTE fiqueu el nom i cognoms de l’alumne que es matricula

– Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 3ESO 

Els  documents 1 i 2 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt al document 3 per correu a 3eso.matricula@iesserpis.org

En ASSUMPTE fiqueu el nom i cognoms de l’alumne que es matricula

– Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 4ESO 

Els  documents 1 i 2 els heu de completar i signar i una vegada escanejats enviar-los junt al document 3 per correu a 4eso.matricula@iesserpis.org

En ASSUMPTE fiqueu el nom i cognoms de l’alumne que es matricula

– Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)

 

 

 

 

 

ALUMNAT ADSCRIT DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
L’alumnat procedent de centres adscrits que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d’admissió podrà avançar la formalització de la matrícula del

26 de juny al 10 de juliol.

ALUMNAT  DE L’IES SERPIS excepte els que han titulat en 4ESO

L’alumnat de l’IES SERPIS que no haja sol·licitat plaça en un altre centre en el procés d’admissió podrà avançar la formalització de la matrícula del

29 de juny al 10  de juliol

________________________________________________________________________________________

CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: