Oficina Virtual – ESO

 

MATRÍCULA: 

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

 

  • ESO procedents d’admissió  del   26  al 29 de juliol

 

ALUMNAT  DEL CENTRE ESO

ATENCIÓ: Procediment obert del  7   al  12   de juliol ( si avaluació extraordinària)

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Aquests documents els heu de completar (docs 2 a 5) o aportar (docs 1,6 a 8) i una vegada escanejats adjuntar-los al formulari de matrícula.

  • 1ESO

Formulari de matrícula 1ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 2ESO 

– Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 3ESO 

– Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 4ESO 

– Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)

 

 

Documentació general a aportar per a tots els cursos 

(s’adjuntarà en el formulari)

1.  Imprés  per aportació a despeses comunes.

2. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.    

  • 1ESO

Formulari de matrícula 1ESO (Omplir i ENVIAR)

2ESO 

– Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 3ESO 

Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 4ESO 

Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: