Oficina Virtual – ESO

 

MATRÍCULA: Curs 2022-23

ALUMNAT QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

 

  • ESO procedents de centres adscrits del 22 de juny al 6 de juliol 
  • ESO procedents d’admissió  del   18  al 21 de juliol

 

ALUMNAT  DEL CENTRE ESO

ATENCIÓ: Procediment obert del  28 de maig al 3 de juny   

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Aquests documents els heu de completar (docs 1 a 3) o aportar (docs 4, 5 i 6 si procedeix) i una vegada escanejats adjuntar-los al formulari de matrícula.

  • 1ESO

Formulari de matrícula 1ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 2ESO 

– Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 3ESO 

– Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 4ESO 

– Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)

 

 

Documentació general a aportar per a tots els cursos 

(s’adjuntarà en el formulari)

1.  Imprés  per aportació a despeses comunes.

2. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.    

  • 1ESO

Formulari de matrícula 1ESO (Omplir i ENVIAR)

2ESO 

– Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 3ESO 

Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)

  • 4ESO 

Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: