Projectes

  • Projecte FORMES DE LLEGIR 2019-2020

Formes de Llegir és un projecte que té com a eix vertebrador la lectura i l’escriptura amb un tractament innovador que incorpora aquestes pràctiques des de les diferents àrees d’aprenentatge per a tots els nivells de l’ESO.

Proposem millorar la competència lingüística de l’alumnat amb la lectura de textos en castellà, valencià, anglés i francés, i la introducció d’eines digitals. Pretenem que l’alumnat redescobrisca aquestes pràctiques per a convertir-les en font de plaer sense la pressió de l’avaluació, tot fomentant el sentit crític i potenciant la lectura en veu alta i en silenci de textos amb diferents tipologies textuals.

El professorat dirigeix la lectura, facilita la interacció, assessora en la producció escrita, modera el debat i proporciona estratègies per a la interpretació. Es planifiquen sessions de 10 minuts de lectura al començament de la jornada escolar, des de les 8:00 fins a les 12:20, durant 4 dies a la setmana, reforçades amb una sessió d’escriptura setmanal de 55 minuts.

S’ha elaborat una antologia de textos en format de llibre per als tres primers cursos de Secundària a partir d’una selecció realitzada pel professorat dels diferents departament didàctics en les quatre llengües curriculars. En 4t d’ESO es proposa una selecció de lectures del fons de què disposa la biblioteca del centre. 

 

 


Projecte: L’AIRE QUE RESPIREM 2019-20

 

 

– Objectiu: informar i sensibilitzar  la comunitat educativa de la problemàtica de la contaminació de l’aire a les ciutats i de les conseqüències sobre la nostra salut. Buscar possibles solucions entre tots.
– Departaments implicats: departament de Tecnologia (María Jesús Rabadán), departament de Biologia (Remei Ibañez) i departament de Física i Química (Cristina Furió i Elisa Ballester)
– Cada departament està treballant amb un grup diferent d’alumnes. Remei i María Jesús amb alumnes de 2n de batxiller (Anatomia aplicada/Tecnologia industrial), Cristina amb alumnes de 1r de batxiller (Cultura científica) i jo amb els grups plurilingües de 3r d’ESO (Física i Química)
– Disposem d’un aparell que mesura els continguts en materials partículats de 2,5 i 10 micrograms, que són un clar indicador de la qualitat de l’aire. A més a més, tenim al hall del centre una bombeta que rep la informació d’aquest aparell amb una freqüència de 5 minuts i assenyala amb un codi de colors la qualitat de l’aire.

– La proposta de treball és setmanalment analitzar  l’evolució dels contaminants anteriors (PM2,5 i PM10) i penjar al mural del hall els resultats obtinguts. A més a més, María Jesús, està fent un estudi de com funciona l’aparell de mesura, Remei de les conseqüèncias en la salut, Cristina dels principals contaminants i Elisa l’enquesta. Tots estos treballs s’estan fent amb els alumnes respectius.                       

Elisa Ballester